Naši partnery

Grolko,Váš Kotol v Bezpečí.

Autorizovaný partnery

Momentálna situácia,Nám neumožnila autorizáciu,iných značiek,ale samozrejme,v najskoršej dobe,to chceme napraviť,značky Viessmann,všetky značky Bosch,ako sú Junkers,Buderus,a samozrejme aj iné,momentálne máme prisľúbenú spoluprácu,práve z uvedenými značkami.


                        PREHLIADKA KOTLAPREČO VYKONÁVAŤ PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY KOTLA?

Pravidelným  servisom plynového spotrebiča, ktorý by sa mal vykonávať jedenkrát ročne, a to po vykurovacej sezóne sa predchádza zbytočným poruchám zariadenia, zvýšenej spotrebe paliva a eventuálnej nebezpečnosti zariadenia z dôvodu úniku plynu a emisií.

SERVISNÁ PREHLIADKA ZAHŔŇA V ZÁKLADE:


• zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom
• vyčistenie priestoru kotla vysávačom,  tlakovým vzduchom
• vyčistenie sitka na spiatočke, u kotlov starších ako 2 roky vypustenie vykurovacej vody z kotla, doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené výrobcom
• demontáž horáku, vyčistenie mosadznou kefou, tlakovým vzduchom, vysávačom, prípadne oplachom
• vyčistenie primár. výmenníku, minimálne mosadznou kefou + tlakovým vzduchom, vysávačom, pri väčšom znečistení oplachom prúdom vody
• u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac vyčistenie sifónu kondenzátu• vyčistenie  lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým vzduchom, prípadne oplachom
• očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny
• kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora Testo.
• kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla
• u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO
• vyhotovenie protokolu  o kontrole a nastavení kotla